หัวข้อข่าว

หมวดหมู่

ข่าวฮอตมาใหม่

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

วันสิทธิมนุษยชนสากล
แชร์บทความนี้:

วันสิทธิมนุษยชนสากล ตามปกติแล้ววันที่ 10 ธันวาคมในบ้านเรานั้นเป็น วันรัฐธรรมนูญ แต่ใครจะรู้ว่าในวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ไม่ใช่แค่ระดับชาติ แต่ยังสำคัญในระดับนานาชาติอีกด้วย นั่นก็คือ วันสิทธิมนุษยชนสากล

ที่มาของวันสิทธิมนุษยชนสากล

วันสิทธิมนุษยชน ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน เริ่มใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ขณะนั้น ผลพวงจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ส่งผลกระทบในด้านลบทั้งทางกายและทางใจของมวลมนุษยชาติ หลากหลายความรุนแรงและจำนวนการสูญเสียได้เปลี่ยนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ผลักดันให้หลายๆ ประเทศเริ่มตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าเป็นมนุษย์ นำไปสู่การจัดตั้ง องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคุ้มครองดูแลมวลมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้

ต่อมาทาง องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติรับรอง ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 และได้มีมติประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมนี้ของทุกปีเป็น วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกก็ว่าที่จะสะท้อนให้ทุกคนหันกลับมาตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นของความเลวร้ายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังได้มีการประกาศว่า มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน นับถือศาสนาอะไร มีสีผิวอะไร เพศอะไร ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่ต่างกัน ดังนั้น การเฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมในวันนี้จึงไม่เหมือนกับวันอื่นๆ เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในสิทธิของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ช่วยเหลือซึ่งกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้เกียรติผู้อื่น ง่ายๆ เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในวันสิทธิมนุษยชนสากลได้แล้ว

ติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ทุกวันได้ที่ ThaiHots ได้แล้ววันนี้ 24 ชั่วโมง


แชร์บทความนี้:

บทความที่เกี่ยวข้อง