หัวข้อข่าว

หมวดหมู่

ข่าวฮอตมาใหม่

ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 100000 บาท ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ผ่อนนาน 8 ปี

กู้เงินออมสิน 100000 บาท
แชร์บทความนี้:

ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 100000 บาท สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย ผ่อนนาน 8 ปี ดอกเบี้ย1 1% ต่อเดือน เช็กเงื่อนไขด่วน

กู้เงินออมสิน 100,000 บาท

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บยส. เสริมสภาพคล่องให้กับพี่วิน ผู้ขับขี่รถรับจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยการออกสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย ไม่ต้องมีหลักประกันและบุคคลค้ำให้กู้คนละไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อกู้เงินออมสิน 100000 บาทเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี (96 งวด)
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้

 • บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 100,000 บาท กับสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ทุกวันได้ที่ ThaiHots ได้แล้ววันนี้ 24 ชั่วโมง


แชร์บทความนี้:

บทความที่เกี่ยวข้อง