หัวข้อข่าว

หมวดหมู่

ข่าวฮอตมาใหม่

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

วันมะเร็งโลก
แชร์บทความนี้:

ทุกๆ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันมะเร็งโลก เป็นวันที่คนทั่วโลกจะมาร่วมกันทบทวนความก้าวหน้าในการต่อสู้กับ โรคมะเร็ง ที่คร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งยังจะช่วยกันสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คิดค้นวิธีใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ตลอดจนกำหนดนโยบายระดับชาติและระดับโลกเพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย

วันมะเร็งโลก ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

ในทุกวันนี้ ประชาคมโลกได้หันมาให้ความสำคัญกับโรคมะเร็ง เพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักเจ้าโรคร้ายนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะในแต่ละปี มะเร็ง ได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามะเร็งเป็นโรคร้ายอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 8,200,000 ต่อปี หนึ่งในนี้มีคนอายุระหว่าง 30-69 ปี ประมาณ 4 ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นับเป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าแนวโน้มของการเกิดโรคมักจะส่งผลกับคนกลุ่มวัยทำงานโดยตรง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยู่มาก

หันกลับมาดูที่บ้านเรา ในประเทศไทย โรคมะเร็ง ถือเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายสิบปีแล้ว ซึ่งจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงนี้ถึงปีละกว่า 67,000 คน หรือเฉลี่ย 8 คนต่อชั่วโมง และเกิดผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยราว 120,000 ต่อปี

โรคมะเร็งที่พบได้ในชายและหญิง

  • ในเพศชาย โรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุด คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี , มะเร็งลำไส้ใหญ่ , มะเร็งต่อมลูกหมาก , มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
    ในเพศหญิง โรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุด คือ มะเร็งปากมดลูก , มะเร็งเต้านม , มะเร็งปิด , มะเร็งลำไส้ใหญ่ , มะเร็งตับและท่อน้ำดี และมะเร็งปากมดลูก
  • ทั้งนี้ มะเร็งชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็มีผลสืบเนื่องมากจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยหันไปเอาแบบอย่างและกระแสจากฝั่งตะวันตกมากขึ้น อาทิ ไม่กินผักและผลไม้ กินอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออกกำลังกาย

กิจกรรมในวันมะเร็งโลก

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีหน่วยงานออกมาทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็ง โดยแนะนำในเบื้องต้น อย่าง การไปตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง หากพบตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะได้ทำการรักษาให้หายได้ นับเป็นการลดอัตราการเสียชีวิต อีกทั้งก็ยังมีการรณรงค์ให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
ติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ทุกวันได้ที่ ThaiHots ได้แล้ววันนี้ 24 ชั่วโมง


แชร์บทความนี้:

บทความที่เกี่ยวข้อง